Home
sygnatura logo z danymi
 

Zakład Kartograficzny SYGNATURA działalność na rynku wydawniczym rozpoczął w 1989 roku. Szczególnym zainteresowaniem traktowaliśmy zawsze obszar gór polskich. Jako pierwsi opracowaliśmy mapy turystyczne gór w jednolitej skali 1:50 000 co zaowocowało wydaniem w pierwszym rzędzie map Tatr, Podhala, Liptowa i Spiszu, a także Pienin. Kolejnym krokiem było opracowanie innych pasm Beskidów, Bieszczady a także w ostatnim czasie Sudetów.
Nasze mapy charakteryzuje aktualność i bogata treść turystyczna a także wyróżniający styl graficzny. Wysoki poziom merytoryczny opracowań to zasługa współpracy ze specjalistami w danej tematyce oraz doświadczeniu nabytemu przez lata pracy. W procesie pozyskiwania danych do map wykorzystujemy nowoczesne technologie. Wyjeżdżamy w teren w celu weryfikacji danych. Standardem jest aktualizacja map przed ich kolejną edycją.

 

 

zasieg map beskidzkich tatrzanskich

 

 

Dla usystematyzowania mnogości tytułów map górskich postanowiliśmy pogrupować je w trzy rodziny: Rodzinę tatrzańską, Rodzinę beskidzką i Rodzinę sudecką. Charakterystycznym motywem odróżniającym każdą mapę w rodzinie są postaci górali czy turystów wyeksponowane na okładce. Dodatkowo każdy członek rodziny ma swoje miejsce na graficznym drzewie genealogicznym.

 

ikonki gorali goralki

 

Liczną Rodzinę tatrzańską (z obszaru Tatr, Pienin, Podhala, Spiszu, Liptowa i Orawy) tworzy dwanaście map w skali od 1:5000 do 1:100 000.
Rozszerzeniem tej oferty są odmiany anglojęzyczne czy nieco zmodyfikowane graficznie
wersje zimowe. W ramach tej serii polecamy także Atlas kieszonkowy Tatry polskie, Praktyczny Atlas Tatr, Atlas Tatr, a także plan Zakopanego.

 

rodzina tatrzanska

 

Rodzinę beskidzką mniej liczną ale równie wartościową tworzy komplet dziewięciu map w skali 1:50 000. Wartością dodaną są plany miast oraz schematy szlaków turystycznych z czasami przejścia.

 

rodzina beskidzka

 

Ostatnią grupą map górskich jest Rodzina sudecka - kompilacja 8 podwójnych, potrójnych i poczwórnych map wzajemnie się nakładających w skali 1:50 000.

 

rodzina sudecka

 

Mapy Sygnatury występują w dwóch kolorach okładek: zielonej lub fioletowej.

 

okladka tatry50     okladka tatrzanski park narodowy

 

Wśród tych naszych sreber rodzinnych, wyróżniającym się członkiem jest Tatrzański Park Narodowy w skali 1:25000. To laureat wielu konkursów i przeglądów branżowych.
Pozycja ta wyróżnia się pięknym ręcznym cieniowaniem rzeźby, które wraz z rysunkiem skał i poziomic w sposób niezwykle plastyczny i obrazowy pokazuje ukształtowanie terenu.

 

Legenda mapy TPN zawiera rekordową liczbę ponad 110 znaków opisanych w 10 językach (PL, GB, D, SK, F, I, H, RUS, CZ, UA). Na obszarach obejmujących Słowację nazwy słowackie posiadają polskie odpowiedniki. Oprócz bogatego nazewnictwa, kompletnej informacji turystycznej, czasów przejść i trudności szlaków zamieszczono także rysunki (winietki) roślin i zwierząt.


Rewers mapy także prezentuje się imponująco przez co często wskazywany jest jako wzór do naśladowania. Informacje stricte geograficzne o paśmie górskim, uzupełnione są o opisy i fotografie wszystkich schronisk tatrzańskich (wraz z miejscem na pieczątkę). Znajdziemy tu plan centrum Zakopanego, schemat szlaków, zasięg telefonów komórkowych, informator turystyczny, fotografie krajobrazów, panoramy Tatr, sylwetki ptaków w locie, rysunki drzew tatrzańskich i chmur, a nawet przepisy obowiązujące na terenie TPN.


Od roku 2007 SYGNATURA wchodzi w skład Grupy CartoMedia. Od tego czasu mapy otrzymały dodatkową okładkę w kolorze fioletowym z logiem CartoMedii. Spotkać więc teraz można nasze mapy w okładkach zielonych i fioletowych. Zawartość pozostaje bez zmian.

 

prace terenowe