Beskid Makowski

Beskid Makowski Mapa Turystyczna Gór

Z pomocą turystycznej mapy gór Beskidu Makowskiego wydawnictwa Sygnatura z łatwością odnajdziecie interesujący szlak.

Prezentowany przez mapę zasięg obejmuje pasmo Beskidu Makowskiego jak również część pasma Beskidu Żywieckiego wraz z Babią Górą i terenami do niej przyległymi.

Turystyka Górska w Beskidzie Makowskim

Pasmo charakteryzuje spora ilość lasów w tym warto wspomnieć o grupie cisów w pólnocnej części Beskidu Makowskiego. Często spotykane są rónież jawory, jesiony, olchy i liczne dęby, w poszyciu lasów i na łąkach rośnie wiele niskopiennych roślin: żywiec gruzołowaty, marzanna wodna, żywokost sercowaty, a także bardziej popularny zawilec, sasanka czy dziurawiec. Niestety w całym bogactwie przyrody daje się tu zaobserwować ingerencję człowieka, ponieważ pola uprawne i sady podchodzą pod same grzbiety Besidu Makowskiego.

Beskid Makowski - informacje ogólne

Najwyższym szczytem jest wzniesienie Lubomir (904 m n.p.m.).

Beskid Makowski (niegdyś nazywany Beskidem Średnim). Pasmo to jest częścią Beskidów Zachodnich, od zachodu ograniczona doliną rzeki Koszarawy (dopływ Soły), a od wschodu doliną rzeki Krzyworzeki (dopływu Raby). Obszar ten dzielimy na trzy części: Pasmo Pawelskie, pasmo z Koskową Górą i grupę Lubomira i Łysiny. Główne rzeki ograniczające to Skawa i Raba.

Oceń pasmo Beskidu Makowskiego

Walory Widokowe (0-słabe, 5-duże):

Ocena: 3.00/5 (2 Głosów)

Oznakowanie (0-słabe, 5-dobre):

Ocena: 4.00/5 (2 Głosów)

Zatłoczenie (0-małe, 5-duże):

Ocena: 1.50/5 (2 Głosów)