Beskid Mały

Beskid Mały Mapa Turystyczna Gór

Z pomocą mapy turystycznej gór Beskidu Małego wydawnictwa Sygnatura z łatwością odnajdziecie interesujący szlak.

Prezentowany przez mapę zasięg obejmuje pasmo Beskidu Małego jak również północną część pasma Beskidu Makowskiego wraz z Suchą Beskidzką.

Turystyka Górska w Beskidzie Małym

Pasmo Beskidu Małego za dawnych lat charakteryzowało obfite zalesienie z przeważającym udziałem buka i jodły w wyższych partiach oraz lasami grabowo-dębowymi w niższym. Z upływem czasu w miejsce lasów mieszanych sadzono jednogatunkowe lasy świerkowe, które obecnie przeważają w tym paśmie.

Beskid Mały ma ciekawą urozmaiconą rzeźbę terenu jego główny grzbiet i odnogi głęboko wcinają się w doliny rzeczne, tym samym sprawiając że jego zbocza są strome. Można tu spotkać ok. 20 jaskiń, ostańce skalne, a także schrony i baszty.

Nagłe zmiany pogody są charakterystyczne dla Beskidy Małego z uwagi na krzyżowanie się klimatów oceanicznego z kontynentalnym.

Beskid Mały - informacje ogólne

Najwyższym szczytem jest Czuper (933 m n.p.m.).

Granice Beskidu Małego wytyczają - na północy Pogórze Śląskie, na wschodzie dolina rzeki Skawy, na południu droga prowadząca z Żywca do Suchej Beskidzkiej i Pasmo Pewelskie, na zachodzie Brama Wilkowicka z rzeką Białą. Przełom rzeki Soły, dzieli Beskid Mały na część zachodnią - mniejszą Pasmo Magurki Wilkowickiej (Pasmo Czupla i Magurki) i wschodnią - Beskid Andrychowski (grupa Łamanej Skały).

Oceń pasmo Beskidu Małego

Walory Widokowe (0-słabe, 5-duże):

Ocena: 4.00/5 (1 Głos)

Oznakowanie (0-słabe, 5-dobre):

Ocena: 5.00/5 (1 Głos)

Zatłoczenie (0-małe, 5-duże):

Ocena: 1.00/5 (1 Głos)