Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki Mapa Turystyczna Gór

Z pomocą turystycznej mapy gór Beskidu Żywieckiego wydawnictwa Sygnatura z łatwością odnajdziecie interesujący szlak.

Prezentowany przez mapę zasięg obejmuje pasmo Beskidu Żywieckiego oraz część Beskidy Makowskiego (ok. Makowa Podhalańskiego i Suchej Beskidzkiej)

Turystyka Górska w Beskidzie Żywieckim

Charakterystyczne dla gór Beskidu Żywieckiego są kopulaste szczyty. Najwyższe szczyty w swych szczytowych kopułach często są nagie i skaliste np. Babia Góra, Pilsko. Charakterystyczna jest dysproporcja w nachyleniu stoków; stoki północne lub północno-zachodnie są bardziej strome, czasami urwiste.

Wartym podkreślenia jest fakt że w Beskidzie Żywieckiem lasy zajmują ok 70% powierzchni. Dzięki temu można zaobserwować typowe dla Polskiego górskiego pejzażu warstwy przyrody. Do wysokości ok. 600–700 m krajobraz jest praktycznie całkowicie zmienione w wyniku działalności człowieka. Dominują w nim pola uprawne oraz tereny zabudowane. Od wysokości ok. 700m do 1150m występuje głównie świerk sztucznie posadzony przez człowieka, który szybko rośnie i ma duże zastosowanie w budownictwie. Od 1150m do mniej więcej 1400m to głównie karpacki bór świerkowy, w dolnych partiach spotyka się nieliczne jawory i buki. Powyżej 1400m występuje głównie kosodrzewina oraz skaliste nagie skały.

Z ssaków kopytnych zaobserwować można sarny, dziki i jelenie, z drapieżników natomiast lis, żbik, kuna leśna, ryś,borsuk oraz wilk . Czasami pojawiają się niedźwiedzie brunatne zachodzące tutaj ze strony słowackiej, gdzie zakładają swoje gawry.

Beskid Żywiecki - informacje ogólne

Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m n.p.m.).

Beskid Żywiecki graniczy bezpośrednio od północnego zachodu z Beskidem Śląskim, od północy z Beskidem Mały oraz od wschodu z Beskidem Makowskim. Południowa część jest ograniczona przez granice z Słowacją.

Oceń pasmo Beskidu Żywieckiego

Walory Widokowe (0-słabe, 5-duże):

Ocena: 4.00/5 (3 Głosów)

Oznakowanie (0-słabe, 5-dobre):

Ocena: 3.33/5 (3 Głosów)

Zatłoczenie (0-małe, 5-duże):

Ocena: 3.33/5 (3 Głosów)